"Kdo víno má a nepije,

kdo hrozny má a nejí je,

kdo ženu má a nelíbá,

kdo zábavě se vyhýbá,

na toho vemte bič a hůl,

to není člověk, to je vůl."

Jan Werich

 

"Do padesáti jsem miloval,

od padesáti je mi líno,

do padesáti jsem pivo pil,

od padesáti piji jen víno"

Jan Neruda

 

"Jen blázen má radost z pití vína do němoty.

Rozumný při víně moudře uvažuje."

anonym

 

"Náboženství se střídají,

pivo a víno zůstávají"

Woody Allen

 

"Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád,

nech hlupákem na celý život se zvát"

Johann Heinrich Voss

 

"Víno pijeme proto,

abychom se povznesli,

a nikoliv proto,

abychom upadli"

anonym

 

"Nechte nám víno a ženy, radost a smích.

Kázání a sodovku pak na druhý den"

George Gordon Byron

 

"Jisté je jen jedno: žena a víno

mají své jitro, poledne i večer"

anonym

"Při hostině pij své víno, neodmlouvej bližnímu,

nehádej se s ním a nepodceňuj ho, když se rozveselí,

nekřivdi mu a nedotírej naň při upomínáním"

Sirah 31

 

"K topení je třeba staré dřevo,

k pití staré víno,

k důvěrným sdělení staří přátelé

a ke čtení staří autoři"

Francis Bacon

 

"Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí,

nakrm jej chlebem.

Žíznil-li by, napoj jej vínem"

Šalamoun

"Kdo nemiluje ženy,

víno a zpěv, jakoby nežil"

J. H. Vosa

"Víno rozradostňuje lidské srdce"

Johann Wolfgang von Goethe

"Otrokem vína a žen je pouze slabý muž.

Silný a moudrý jim vládne"

anonym

"Ve víně je sice pravda,

je však nutno citlivě rozeznat v kolikátém"

anonym

"Jistě může člověk pít příliš,

ale nikdy nepije mnoho"

G. E. Lessing

 

"K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě

patří prostřený stůl, víno a přátelé"

Homér

"Dobré víno je dobrý přítel,

když s ním dovedeme zacházet"

William Shakespeare

"Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen"

anonym

"Znalost vína může být radostí

po celý život člověka"

E. Hemingway

"Přátelství uzavřené při víně

působí jako víno, jen jednu noc"

Friedrich Freihenn von Logau

"Kdykoliv piji víno, starosti usínají"

Anakreón

"Kůň, panna a víno

velké čistoty potřebují"

Francis Bacon

"Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle"

anonym

"Jak prospívá víno včas-li se pije,

tak škodí pivo jsouc v nevhodný čas"

Publius Ovidius Naso

"Při víně je každý problém trpaslíkem.

Jenže na druhý den opět doroste na obra"

anonym

"Není lepšího prostředku na omezení alkoholismu

nežli umírněná spotřeba dobrého vína"

L. Faure

"Noc a láska a víno,

ti nemohou rozumně radit"

Publius Ovidius Naso

"Mnoho lásky nebo žádná láska

je častou příčinou duševní krize.

Mnoho vína nebo žádné víno

působí také tak"

anonym

"Víno: Já oslabuji člověka,

voda oslabuje mne"

Alexi Andrejev

"Ve víně je pravda,

poví se to snadně.

Kde však ji chceš hledat?

Hledej ji až na dně..."

anonym

"Víno má schopnost naplnit ducha

veškerou pravdou, věděním i filosofií"

L. Bossuet

"Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo"

anonym

"Víno i ženy dovedou připravit na zemi ráj.

Někdy ale také peklo nebo očistec"

"Víno vyžaduje čas a umění konverzace.

Proto pijí Američané whisky"

Ilja Ilf

"Víno lze považovat za nejzdravější

a nejhygieničtější nápoj"

anonym

"Dobré víno je jako dobrý aforismus.

Obojímu je třeba napřed porozumět,

neboť teprve pak je lze správně vychutnat"

Zdeňka Ortová

"Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo,

k projížďce starý kůň,

ke čtení stará kniha

a k pití staré víno

je třeba si přát mít staré přátele"

Frank Lloyd Wright

"Ani milovat, ani pít víno není možno

bez lásky a hlubokého citu"

anonym

"Umění není chléb, nýbrž víno života"

Jean Paul

"S vínem sílu neměř, neboť mnohého zahubilo.

Víno pij vždy jen po malých sklenkách.

Ku půbení jej tiskni a po jazyku válej"

MUDr. Hrubý

"Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější,

mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější"

Plútarchos z Chairóneie

"Není větší poezie bez rýmů a strof,

než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov"

V. Závada

"Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku,

jak zdravému, tak nemocnému.

Budiž však podáváno ve správné míře

podle tělesné stavby jednotlivce"

Hippokrates