• Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka (Japonské přísloví)
 • Dnešní maso, včerejší chléb a loňské víno (Španělské přísloví)
 • Starý přítel a staré víno řídko chybuje (České přísloví)
 • Nepijeme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesl. (Perské přísloví)
 • Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena (Perské přísloví)
 • Víno mlčí, dokud je zašpuntované v láhvi (Japonské přísloví)
 • Dobré víno tvoří náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka (České přísloví)
 • Víno – skáč, pivo – sráč, kořalka – spáč (Slovenské přísloví)
 • Víno nemá závory (České přísloví)
 • Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob (Japonské přísloví)
 • Dobré víno a krásná žena – dva sladké jedy (Turecké přísloví)
 • Kdo pije, neví, jak víno škodí. Kdo nepije, neví, jak prospívá (Japonské přísloví)
 • Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra (Čínské přísloví)
 • Víno jest zrcadlo mysli (České přísloví)
 • Ptej se hostinského na jeho víno, bude to určitě to nejlepší (Francouzské přísloví)
 • Není vůbec třeba paměti, abychom poznali dobrého vína (Francouzské přísloví)
 • Není to víno, co činí člověka opilým – je to on sám (Čínské přísloví)

 

 • Víno vzbuzuje k zpěvu, voda k hněvu.
 • Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice.
 • Víno neříká JDI, ale SEĎ.
 • Zdravý sud, zdravé víno.
 • Kdo chce slopat, musí kopat.
 • Špatná bečka, víno břečka.
 • Sklep dělá víno.
 • Dobré víno i bez víchy vypijí.
 • Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.
 • Není podvodu v číši.
 • I kdybys pil ve vinárně vodu, budou lidé myslet, žes pil víno.
 • Víno je mlékem starců.
 • Přítel vína vítán je vínu.
 • Voda sílí vola, tebe dobré víno.
 • Moudrost vínem zastíněna bývá.
 • Vinohrad dovede člověka obléct, ale i vysvléct.
 • I v škaredém sudě může býti dobré víno.
 • Přičinlivost víno pije.
 • Člověka při víně poznáš.
 • Červené víno, bílé koláče, ej to se v hody pije a skáče.
 • Nemá víno na tom vinu, že se lidé opijí a mají kocovinu.
 • Mnoho vína, málo chleba.
 • Starý přítel a staré víno nejlepší.
 • Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena.
 • Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení.
 • Vinohradu netřeba modlitby, ale motyky.
 • To je víno, aby jím děti strašil.
 • Sklenka vína mysli přidá.
 • Víno, ženy z mnohých mužů blázny činí.
 • Hledáš-li poklad na vinici, celou ji překopej, naroste ti na větvi.
 • Kdo rád pije, rád i mluví.
 • Panská milost a víno v konvi dřevěné – obé přes noc zvětrají a jsou zkažené.
 • Víno obveseluje lidské srdce.
 • Když vchází víno, odcházejí tajnosti.
 • Sklenice vína člověku dobře poradí.
 • Drž se starého vína a dobrého přítele.
 • Vinohradu se daří dobře, když mu vinař řekne každý druhý den dobré ráno.
 • K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo.
 • Dobré víno nepotřebuje hlasatele, chválí se samo.
 • Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije.
 • Kov se pozná v ohni, člověk při víně.
 • Všechny peníze světa nemají takové ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína.
 • Víno v srdci blaho plodí, mnoho vína vždy však škodí.