Leden

 • V lednu málo vody, mnoho vína. Mnoho vody, málo vína.
 • Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 • Mokrý leden prázdné sudy.
 • Je-li leden teplý, nepřibude do sudů.
 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu

 

1.leden

 • Připadne-li Nový rok na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína a žádný med.

 

10.leden

 • Jestli desátého slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

 

22.leden – svatý Vincenc

 • Jarní slunko na Vincenta k vinobraní chystá věnce.
 • Svítí-li na Vincenta jasné slunce, naplníš vínem sudy, džbány i hrnce.
 • Jasný den na Vincence dá hojnosti dobrého vína.
 • O Vincenci vody plné koleje, na dobré víno ten rok naděje.
 • Když je tání na Vincenta, urodí se hodně vína.
 • Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
 • Na svatého Vincence dyž se vtáček napije z kolaje, bude moc vína.
 • Jestliže na den svatého Vincenta svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž dá réva hrozny.

 

Únor

 • Když půlnoční větrové v tomto měsíci jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce, pak-li ale ne, pak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům. (z roku 1798)

 

Březen

 • Jak vysoko v masopustě při tanci děvčata vyskakují, tak vysoko naroste víno.
 • Březen suchý, duben mokrý, květen větrný, pytle obilím a sudy vínem naplní.
 • Březen, pospěš s řezem.
 • Je-li o Nanebevzatí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
 • Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, ubývá vína a bude špatné vinobraní.
 • Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, víno se kazí.
 • Jasno-li a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno.
 • Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
 • Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 • Než réví zotaví, hleď vinici skopati.

 

19. březen – svatý Josef

 • Když do svatého Josefa uvidí hrozny na vinohradě, rači može čerta vidět, došly mraze.

 

Duben

 • Duben hojný vodou, říjen vínem.
 • Pak-li mokrý a zimavý duben, je úroda na víno.
 • Pak-li duben mokrý je, bude úroda na víně.
 • Duben mokrý, studený, sklepy, sudy naplní.

 

14. duben – svatý Tiburcius a svatý Valerian

 • Zpívá-li pěnice na svatého Tiburcia a svatého Valeriana, víno se pěkné ukáže.

 

24. duben – svatý Jiří

 • Vidíš-li hrozen před svatým Jiřím, tak ho mor!
 • Spí-li ríví do svatého Jiří, na dobrý rok každý věří.
 • Co do svatého Jiří vína vídáme, to o svatém Havlu (16. 10.) neobíráme.

 

Květen

 • Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 • V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
 • Večerní rosy v máji hojně sena i vína dají.
 • Květen-li se větrem, červen deštmi vlní, sejpky nazvíce i sudy plní.
 • Máj pro lásku krásný čas, ale vinaři kroupy hrozí zas.
 • Chladno a večerní rosy v máji nám hojnost vína dají.
 • Krajem máje velké deště jsou pro révu zhoubné kleště.
 • Když kvete bez, má i víno kvést.
 • Májová voda vypije víno.
 • Chladný květen a červen vlahý jest pro sýpky a sudy blahý.

 

1. květen

 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.

 

12. květen

 • Ledoví muži ničí víno.
 • Pankrác (12. 5.) a Urban (25. 5.) bez deště, hojnost vína.

 

13. květen

 • Před třináctým dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří, po tomto dni ale není zapotřebí se obávati škodného mrazu.

 

15. květen – svatá Žofie

 • Svatá Žofie vína upije.

 

25. květen – svatý Urban

 • Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění.
 • Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína, pak-li je pěkný čas, dobré víno bude.
 • Na Urbana pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen, vinná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho.
 • Jasné slunce na Urbana hojnost vína znamená.
 • Mráz po svatém Urbanu neuškodí džbánu.
 • Na svatého Urbana je-li krásně a obloha čistá, bude zajisté na víno třeba mnoho místa.
 • Svítí-li slunce o svatém Urbanu, bude úroda hlavně ve víně.
 • Má-li slunce na Urbana krásný jas, dobré víno bude, praví starý hlas, jestli deštěm kropí, révě nese škodu, vína není, vinař píti musí vodu.

 

Červen

 • Suchý červen plní sudy vínem.
 • Červen mokrý a studený, vinař krčí rameny.
 • Když červen víc suchý než mokrý, naplní se na podzim dobrým vínem sudy.
 • V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
 • Červen-li více suchý, než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.

 

8. červen – svatý Medard

 • Medard nemá mrazů více, by nemrzly nám vinice.
 • Svatý Medard nepřináší více žádný mráz, který by mohl vinnému keři škodit.
 • Prší-li na svatého Medarda, jíme slaninu, nepijeme-li víno.

 

11. červen – svatý Barnabáš

 • Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
 • Plačtivý Barnabáš, úroda na vinicích.
 • Prší-li na svatého Barnabáše, úroda na vinicích.

 

24. červen – narození svatého Jana Křtitele

 • Výtečné víno dá, co čtrnáct dní okolo svatého Jana odkvétá.
 • Kvete-li réva do Jana Křtitele, bude hojně vína.
 • Když hrozníček aspoň dopoledne na svatého Jana odkvete, tedy ještě uzraje.
 • Na letnice když jahody zrají, hojnou úrodu vinice dají.
 • Do Jana Křtitele v dobrém roce polovic odkvetou vinice.

 

29. červen – svatý Petr a Pavel

 • Svatý Petr hřímá, natočí nám vína. A ty, svatá Markyto, dej nám pozor na žito.

 

Červenec

 • Čeho červenec a srpen neuvaří, toho září neusmaží ani říjen nezmaří.

 

25. červenec – svatý Jakub

 • Co do svatého Jakuba vína odkvete, to do Havla (16. 10.) uzraje.

 

Srpen

 • Je-li v srpnu chladno, bývá ve sklepě hladno.
 • Když srpen pálí, bude pálit i víno.
 • V srpnu slunce parné ovoci i vínu zdárné.
 • Co srpen na hroznech pokazí, to září nenapraví.
 • Juni, Juli, August, víno pij a babu pusť.

 

10. srpen – svatý Vavřinec

 • Jak Vavřinec navaří, tak se dobré víno udaří.
 • Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
 • Na svatý Vavřinec dej na oltář z hroznů věnec.
 • Na Vavřince slunečnost, vína hojnost.
 • Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) pěkný jest, tedy očekávají vinaři pěkný vinný podzimek.
 • Nalezne-li se na vinici o svatém Vavřinci zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína.
 • Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého, byť pak pršelo, neuškodí nic, když toliko slunce jest.
 • Vavřinec-li a Nanebevzetí v krásné povětrnosti se světí, jistě nikdo nepohaní jeseň ani vinobraní.

 

15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie

 • Jasno-li a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno.
 • Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína.
 • Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
 • Pakli byl dobrý jasný den Nanebevzetí Panny Marie, tak se hojnost dobrého vína očekává.
 • Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
 • Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, víno se zkazí.
 • Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, ubývá vína a bude špatné vinobraní.

 

24. srpen – svatý Bartoloměj

 • Bartoloměj slíbí, svatý Matouš (21. 9.) pokazí.
 • Je-li na svatého Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
 • Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
 • Je-li o svatém Bartoloměji pěkný den, těšme se na vína pěknou sklizeň.
 • Pěkně-li na svatého Bartoloměje, po celý podzimek slunce se směje, víno dobré je.
 • Je-li o svatém Bartoloměji slunečno, bude pěkný podzimek a hodně vína.
 • Kdyby byl Bartoloměj vlastním bratrem svatého Matouše, bylo by na vinici hej.

 

Září

 • Září víno vaří.
 • Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
 • Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
 • Září vínečko vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
 • Parna a mlhy se víno nebojí, oběma se lépe napojí.

 

1. září – svatý Jiljí

 • Na Jiljího první víno.

 

21. září – svatý Matouš

 • Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
 • Je-li na svatého Matouše hezké počasí, mají vinaři naději na hojnost vína.

 

28. září – svatý Václav

 • Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
 • Na svatého Václava českého bývá vína nového.
 • Svatého Václava českého pijem vína nového.

 

29. září – svatý Michal

 • Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové.

 

Říjen

 • Září víno vaří, říjen mačká hrozny.
 • Září víno vaří, říjen víno pijem.
 • Říjen hojných větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá, nesladí-li hrozny medovinou, přijmem za vděk jistou kyselinou.
 • Březen, duben, máj a červen víno v sudech suší, červenec, srpen, září, říjen hospodáře kruší.
 • Čím dříve v říjnu odpadává ve vinici listí, tím úrodnější bude rok příští.

 

16. říjen – svatý Havel

 • Na svatého Havla víno do sklepa.

 

22. říjen – svatá Kordula

 • O svaté Kordule nejsladší jsou bobule.

 

28. říjen – svatý Šimon a Juda

 • Na Šimona a Judy hajníci na vinicích chodí z búdy.

 

Listopad

11. listopad – svatý Martin

 • Když mráz na svatého Martina uhodí, na rok dobré víno se urodí.
 • Na svatého Martina – jiskrná vína.

 

Prosinec

 • Je-li v prosinci mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí viděti. Je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

 

24. prosinec

 • Štědrý večer jasný každému je milý, dá nám Pán Bůh vína, požehná obilí.
 • Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se hodně vína.
 • Jasné vánoce, mnoho vína i ovoce.
 • Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, ráno slunce ještě vychází, bude úrodný rok na víno.
 • Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

 

25. prosinec

 • Jsou-li Boží hody jasné, bude víno krásné.

 

26. prosinec – svatý Štěpán

 • Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
 • Na svatého Štěpána větroví uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

 

31. prosinec

 • Je-li o Silvestra v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
 • Na Silvestra ráno slunné, v noci prudký vítr zavěje, není na víno hrubá naděje.
 • Na Silvestra větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.